Bataljonen

Kv Bataljonen – från badhus till seniorhus

Fastigheten Bataljonen 11 i kvarteret Sparre i centrala Karlskrona har länge väntat på att bebyggas med bostadshus. Tomten var sedan 1939 platsen för den lokalt mycket väl kända ”Flottans simhall”.

Enligt gamla stadskartor har där inte funnits bostäder sedan den stora stadsbranden 1790. Flottan hade redan tidigt på 1700-talet etablerat sig i kvarteret. 1939 projekterades och byggdes Flottans simhall på tomten, som även fungerade som badanläggning tills den revs 1996. Efter flera resultatlösa förnyelseförsök köpte byggföretaget NCC tomten av Karlskrona kommun. 2004 startades projektet med Projektbyggaren som partner och i februari 2005 fastställdes byggplanerna för uppförandet av ”Brf Bataljonen 11”. Då hade samarbetet med Karlskrona Seniorhusförening just startat och blev avgörande för beslutet om igångsättning.

Huset innehåller 27 generösa lägenheter, garage i bottenplanet samt en gemensamt ägd samvarolokal (motsvarande en tvårumslägenhet) med plats för 45 sittande vid mötesmöblering – en träffpunkt avsedd för de boendes trivsel i huset. Planlösningarna och bostädernas utrustning har i viss mån kunnat anpassas till lägenhetsköparnas önskemål. Byggnaden har ritats av arkitekten Anders Larsson. Planeringen var tyvärr så långt framskriden när byggherrens samarbete med Seniorhusföreningen började, att huset av många orsaker inte alltigenom kunde byggas och utrustas som ett seniorhus. Det uppfyller dock till stora delar de önskemål som Seniorhusföreningen ställer. Bostadsrättsinnehavarna utgörs av såväl seniorer som familjer i yngre åldrar. 11 lägenheter har förvärvats av medlemmar i Karlskrona Seniorhusförening. (Inflyttning november 2006).

Erfarenheter

Under byggtiden har de blivande boende träffats varannan månad vid sju formella husmöten, men många diskussioner och mycket arbete har skett informellt runt processen. Alla har fått framföra sina åsikter innan delbeslut tagits, vilket kommer att bli en bra början på de gemensamma aktiviteterna efter inflyttning, som är en bostadsrättsförenings inre liv. Man känner ju redan grannarna och det är bara att utveckla bekantskaperna i olika former.

Det var för sent att installera centraldammsugare, men det beslöts att kosta på individuell mätning av varmvatten och energiförbrukning i varje lägenhet. Man utsåg och delegerade ansvar till valda personer för bl a utemiljön, de gemensamma lokalerna och IT-frågor. Det sistnämnda resulterade i att man övergav planerna på kabel-TV och helt gick in för bredband. Detta har möjliggjort för medlemmarna i brf Bataljonen att delta i en lokal försöksverksamhet som kallas ”Syster Gudrun”, där man via TV:ns fjärrkontroll kan kommunicera med sjukvårdspersonal och t o m vid behov förmedla sitt blodtryck för extra koll av diagnos. En ytterligare erfarenhet är att det är besvärligt att själva arrangera inglasning av balkonger och en annan att innan medel influtit är det i praktiken svårt att finansiera möblering av gemensamma lokaler.

Mera information: www.bataljonen.se

Kommentarer inaktiverade.