Vedebylund

Det kommunala bostadsbolaget Karlskronahem AB har 2014 byggt två punkthus sammanbundna med ett underjordiskt garage i kv. Våren 3 i Lyckeby. Det västliga, är ett 6-vånings handikappanpassat seniorhus med 23 lägenheter och gemensamhetslokaler. Det har Växthuset Kooperativ Hyresrättsförening som hyresvärd, baserat på ett blockhyresavtal med Karlskronahem.

Föreningen, som bildades 2013-01-21 med orgnr 769613-9224, kan ha dubbelt så många medlemmar som antalet tillgängliga lägenheter. Föreningens syfte är att tillhandahålla lokaler, service och tjänster för att främja medlemmarnas aktiva boendegemenskap, trygghet, hälsa och välbefinnande. De boende skall känna sig behövda och medverkande i huset och ingen skall behöva känna sig ensam. Medlemmar utan lägenhet har förtursrätt till ledigblivna lägenheter; omflyttning inom huset går dock först. Föreningen har 45 medlemmar, varav 23 tecknat hyresavtal. (2018-01-20)

Medlemmarna betalar 5 000 kr som medlemsinsats och 250 kr som årsavgift. Vid inflyttning debiteras en upplåtelseinsats, som återbetalas nominellt vid avflyttning. Upplåtelseinsatsen är 6 000 kr/m2 BOA, vilket betyder 368 700 – 405 900 kr för 2 rum och kök (ca 64 m2) och 406 900 – 488 100 kr för 3 rum och kök (ca 78 m2), eftersom också de gemensamma lokalerna (ca 75 m2) har fördelats.

Blockhyran avser bostadsvåningarna, underliggande källarutrymmen samt del i garaget (23 bilplatser). Garageplats ingår i hyran. Terrassplanen närmast seniorhuset disponeras som uteplatser för bottenvåningens lägenheter. Till övriga lägenhet hör inglasad balkong. Motsvarande inglasning har byggts också till terrassplanen.

Hyresfördelningen mellan olika lägenheter bestäms av föreningen. I hyran ingår värme och föreningens underhållskostnader för gemensamheter. Vatten och el mäts individuellt och debiteras kvartalsvis i efterskott. Hyran följer hyresgästföreningens årligen förhandlade uppräkningstal. Månadshyran 2018 är för 2-rumslägenheter 6 458 – 6 794 kr och för 3-rumslägenheter 7 627 – 7 839 kr. Första inflyttning skedde 2014-12-01.

Det andra punkthuset på samma tomt har 31 lägenheter och upplåts av Karlskronahem på vanliga hyresvillkor. På tomten finns också ett omvårdnadsboende, som drivs av kommunen.

KONTAKT Föreningens talesperson i ekonomifrågor Björn Hagström tar emot nya intressenter på 0455-242 84.

Lägenheternas lägen i huset framgår nedan. Väderstrecken blir från nederst t.v. NO, SO, SV och NV.

vEDEBYLUND PLANRITNING

Sök hithörande dokument i högerspalten

Kommentarer inaktiverade.