Vedebylund

Det första punkthuset på trädgårdsmästeritomten har av Karlskronahem blockhyrts som seniorhus. Växthuset kooperativ hyresrättsförening, som bildades 2013-01-17 är hyresvärd. Det andra punkthuset planeras för vanlig hyresrätt. Inflyttning i seniorhuset sker från 1 december 2014 och några dagar in på 2015. Alla lägenheter är nu kontrakterade. (2014-12-24) 

Med en måttlig medlemsinsats (5 000 kr) kan intresserade vinna medlemskap i den kooperativa hyresrättsföreningen, som kan omfatta dubbelt så många som de 23 lägenheter, som föreningen förfogar över. De som inte har lägenhet får en köplats till lägenheter, som blir lediga efter första inflyttning.
För att kontraktera en lägenhet får medlemmen också betala en upplåtelseinsats (6 000 kr/kvmBOA), som blir ett slags topplån till byggherren, vilket sänker produktions-kostnaden och därmed hyran. Vid avflyttning återbetalas båda insatserna i särskild ordning till sina nominella belopp.

Månadshyran för 2-orna är runt 7 000 kr med en upplåtelseinsats på ca 400 000 kr och för 3-orna runt 8 000 kr resp. 480 000 kr. Då ingår garageplats.
Är du intresserad tag kontakt med Britt-Marie Falkstrand, 0708-683345
(britt-marie.falkstrand@telia.com).

Sök hithörande dokument i högerspalten

Kommentarer inaktiverade.