Karlskrona Seniorhusförening

Karlskrona Seniorhusförening har bildats för att öka utbudet av ekonomiskt överkomliga, senioranpassade lägenheter kompletterade med gemensamhetslokaler. Valfri lägenhetsstandard och olika upplåtelseformer eftersträvas. De boende skall känna sig behövda och medverkande i huset och ingen skall behöva bli ensam. Det ska vara ett tryggt boende. Tidpunkten, då man inte längre klarar vardagslivet i den egna bostaden, skall därmed fördröjas så länge som möjligt.
Till skillnad från andra seniorhusinitiativ siktar denna förening inte enbart på ett hus utan på hela marknaden. Medlemmarnas önskemål kartläggs och dokumenteras i ett program. Hur det gemensamma skall utformas och fungera bestämmer de boende hus för hus i studiecirklar under tillblivelsen. Seniorhuset bör underlätta för äldres trygghetsboende – t.ex. med fixartjänst, men skall inte ta över kommunens ansvar för vård-och omsorgsboende.

Styrelsen söker aktivt efter lämpliga byggnadslägen och erbjuder byggare/husägare samverkan kring programmet samt direktkontakt med medvetna och flyttberedda kunder. I gengäld skall föreningens medlemmar få förtur, både i nybyggen och när lägenheter blir lediga. Verksamhetsområdet är Karlskrona stadsbebyggelse samt Lyckeby, Rödeby och Nättraby.
Mer om bakgrund, motiv och mål får Du fram om Du klickar på program.
Under aktuellt berättar vi bl.a. om förestående aktiviteter.
Under projekt finns dagsläget beträffande de olika seniorhusvisioner vi arbetar med.
Klicka på föreningen betr. styrelsens sammansättning och uppgifter samt om Du vill ta kontakt per telefon eller e-post.
Klicka på Medlemsskap och vidare på anmälningsblankett om Du är intresserad
(För att få del av all information på denna hemsida måste Du vara medlem).

Våra många medlemmar och vår kunskap om deras önskemål är vår förhandlingsbas!