Seniorboende

Via länkarna överst till höger kan du läsa mer allmänt om Seniorboende.

  1. CASE, omgivningens betydelse för äldre
  2. Handbok för bygg-gemenskaper
  3. Försäkringskassan om BTP mm
  4. Sammanställning via Aktiv Senior
  5. Nybyggt seniorhus i Karlskrona
  6. Tillgänglighet i Karlskronas flerbostadshus