Bostadstillägg

Är du berättigad till bostadstillägg?

Klicka på länken ”Kommer jag att ha råd?” – då kommer du till Pensionsmyndigheten.

Där kan du ansöka om och räkna ut ditt bostadstillägg.

OBS! Du måste vara helstidspensionär. Makar eller motsvarande söker tillsammans.

Dina/era tillgångar påverkar möjligheten att få bostadstillägg. Det spelar ingen roll om du bor i villa, hyres- eller bostadsrätt eller på särskilt boende.

Du kan också ringa Pensionsmyndighetens kundtelefon: 0771-77 67 76 och be dem skicka ansökningsblanketter för bostadstillägg för pensionärer.