Program

Ett nytt sätt att bo och utvecklas.
Hur man väljer sitt boende styrs av många faktorer, inte minst familjesituation och privat-ekonomi. Man kan lockas av de specifika möjligheterna i olika boenden. Vi vill lyfta fram en ny typ – ett resursboende med ett många kvaliteter från traditionella boendeformer men därutöver speciella förutsättningar för aktivitet och sociala kontakter efter individuell önskan.

Ensamhet, isolering och handikapp kan drabba oavsett ålder, men riskerna ökar med ju äldre man blir. Andra påtagliga förändringar kan vara att villan/lägenheten blivit onödigt stor när barnen flyttat. Krafter och motivation till trädgårdsskötsel, underhåll och städning kan avta, särskilt om man blivit ensam. Om man inte längre orkar göra det mesta själv, börjar underhållet kosta pengar. Det kräver dock tid och anspänning att samla sig till ett nytt boende -något som fungerar framåt i tiden och som inspirerar och utmanar så länge man lever.

Att vänta tills behoven blir påtagliga är riskfyllt. Rätten till kommunalt särskilt boende har allt snävare avgränsats till personer med tungt vårdbehov. Det har skapats ett stort glapp mellan flertalet pensionärers vision om en god ålderdom, och vad som det allmänna faktiskt kan erbjuda. Den enskilde måste fortsättningsvis ta ett större eget ansvar för sina villkor. För att överbrygga glappet behövs i första hand en ny boendeform för en befolkning, som håller sig frisk och aktiv allt högre upp i åldrarna. Man skulle kunna kalla den framtidshus, trygghetshus eller resurshus. Vi har valt att kalla boendeformen för seniorhus. Att fullt ut förverkliga dessa idéer innebär också att ta det ekonomiska ansvaret.

För att vilja byta miljö fordras sådana kvaliteter i ett nytt boende, att de klart överväger de som skall ersättas. Boendet skall givetvis passa vars och ens förväntade fysiska egenskaper och ekonomiska förmåga, samtidigt som det skall vara gynnsamt för att skapa nya och behålla gamla sociala nätverk. Det finns inget entydigt svar på hur detta ideala boende ser ut eller var det bör ligga. Därför eftersträvar vi ett varierat utbud, som passar alla människor över medelåldern.

Karlskrona Seniorhusförening har bildats för att, i samverkan mellan bostadsintressenter och fastighetsägare/byggare, få till stånd fler resursrika och stimulerande boendemöjligheter i och kring Karlskrona. Samarbetet baseras på att föreningen dels tillhandahåller sakkunskap, dels motiverade och förberedda intressenter mot att byggaren erbjuder våra medlemmar förtur. Medlemsnummer ger turordning. Byggprocesser tar lång tid. Ett projekt har startat i medvind och är inflyttat (oktober 2006); flera är på gång och kan vara klara inom ett par år.

Klicka på Program allmänt för mer precisering