Medlemskap

Medlemskapet är individuellt och årsavgiften är 100  kr. För detta får du bl.a. information om hur olika projekt utvecklas och förtur i medlemsnummerordning till de bostäder, som förverkligas genom denna förening. Medlemsnummer får du då avgiften inbetalas på föreningens plusgiro 151 04 78 – 9.

Vid inbetalning av medlemsavgiften glöm inte att meddela vår kassör Monika Bergman, tel. 0455 40257, E-post: monikabergman@telia.com dina kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer och E-post adress.

För projekt som redan fått registrerad huvudman gäller huvudmannens köordning.