Bilageförteckning

1. Exempel på stadgar för ideell förening (jämte turordningsregler) B1:1-4
2. Exempel på tolkning/verksamhetsplan B2:1-3
3. Exempel på OH-material för diskussion med kommunen. B3:1-5
4. Exempel på skrivelse till kommunen. B4:1-3
5. Exempel på avsiktsförklaringar (1. byggherre, 2 .annan förening) B5:1-2
6. Olika upplåtelseformer B6:1-4
7. Byggtekniskt basprogram B7:1-10
7.1 utvändigt
7.1.1 entréer
7.1.2 utvändiga gångytor
7.1.3 mark
7.1.4 bilplatser
7.2 invändigt, allmänt
7.2.1 gemensamhetslokaler
7.2.2 trapphus
7.2.3 trappor
7.2.4 hissar
7.2.5 förråd
7.2.6 garage
7.3 invändigt, bostäder
7.3.1 fönster
7.3.2 dörrar
7.3.3 balkonger
7.3.4 förvaring
7.3.5 hygienutrymmen
7.3.6 kök
7.3.7 sovrum
7.4 installationer
7.4.1 generellt
7.4.2 elsystem
7.4.3 vatten/avlopp
7.4.4 ventilation

8. Exempel på granskningsmall B8:1-2