Innehållsförteckning

1. FÖRORD, avsikten med boken

2. VISION, målet för verksamheten

3. ARBETSSÄTT,
bilda arbetsgrupp, samla intressenter – bilda förening, påverka kommunen,
bevaka marknaden, bygga själv eller samarbeta
Bilaga 1. Exempel på stadgar för ideell förening (jämte turordningsregler)
2. Exempel på tolkning/verksamhetsplan
3. Exempel på OH-material för diskussion med kommunen.
4. Exempel på skrivelse till kommunen.
5. Exempel på avsiktsförklaringar (1. byggherre, 2 .annan förening)

4. VÄRDERING AV OLIKA LÖSNINGAR, praktiska och ekonomiska aspekter
upplåtelseformer, service – kommunikationer,
närområdets topografi, husutformning, byggtekniskt basprogram
Bilaga 6. Olika upplåtelseformer
7. Byggtekniskt basprogram
8. Exempel på granskningsmall

5. PROJEKTERING, UPPHANDLING, BYGGANDE, entreprenadförhållanden
projektstart, projektering och upphandling, entreprenadhandlingar,
beskrivningsmallar – avtalsbilagor, slutbesiktning och inflyttning
Bilaga 9. Fördjupning av kapitel 5: synpunkter på driften vid planering,
projektering och byggande

6. ÖVERTAGANDE, INFLYTTNING, FÖRVALTNING, ansvarsförhållanden,
fastighetsförvaltningens ändamål och medel, utgifts- och kostnadsfördelning,
underhåll, genomförande av åtgärder
Bilaga 10. Fördjupning av kapitel 6: förvaltnings- och driftansvar

7 BO I SENIORHUS, uppbyggnaden av det sociala innehållet
skapa ansvarstagande klimat, planering av gemensamhetsutrymmen,
ansvar och former för samverksamhet
Bilaga 11. Exempel på program för studiecirkel.
12. Exempel på bygg- och husmöteserfarenheter.