Växthuset

Växthuset Kooperativ Hyresrättsförening

Seniorhuset Växthuset har 23 lägenheter, som f.n. är uthyrda (2017-03-15). Intresserade hänvisas till Roland Nilsson, 0706-595520