Om byggemenskap

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Boendeformen byggemenskaper ges möjlighet att söka startbidrag

Publicerad 

Möjligheterna att utveckla bostäder som passar för olika typer av hushåll ska öka. Regeringen aviserade i budgeten för 2020 att det ska bli möjligt för så kallade byggemenskaper att söka startbidrag och i dag tog regeringen beslut om en sådan stödförordning.

Boendeformen byggemenskaper, där människor planerar och bygger bostäder tillsammans, är i dag förhållandevis ovanlig.

–  Genom stödet fyller vi två syften. Dels hjälper vi de byggemenskaper som redan är på gång att nå sitt mål att bygga nya hem tillsammans, dels ökar vi kunskapen om byggemenskaper hos samhällsaktörerna, säger bostadsminister Per Bolund.

Regeringen planerar att avsätta tre miljoner kronor till stödet för byggemenskaper under 2020. Stödet kommer att administreras av Boverket och byggemenskaper kommer att kunna söka startbidrag på högst 400 000 kronor. För att få ta del av det måste byggemenskapen vara organiserad i en ekonomisk förening där minst sex medlemmar har satsat 10 000 kronor var, och det måste vara klart att kommunen medger att huset får byggas på den tilltänkta tomten.

Förordningen kommer publiceras i Svensk författningssamling (svenskforfattningssamling.se).

 

Kontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-078 52 24
e-post till Frida Färlin