Aktuell styrelse

STYRELSE 2021
Fredrik von Platen Ordf 070-3149391 fvplaten@outlook.com
Lennart Lordin V.ordf 070-8241390 lordin.lennart@gmail.com
 Berit Bäckström Kassör 070-2366717 berit.backstrom@gmail.com
Kent Gustafsson Sekreterare 076-7788046 kent.gustavsson@telia.com
Christer Larsson Ledamot 076-8458100 christer.h.larsson@telia.com
Bo Löwendahl Ledamot 070-8995198 bo.lowendahl@gmail.com
Elsmari Furuvall Ledamot 070-8288779 furuvall@telia.com
Per-Olof Svensson Suppleant 070-8780113 poasvensson@gmail.com
Gudrun Gardarsdottir Suppleant 070-8963538 dagergardarsdottir@gmail.com