Program Allmänt

MÅL: Ett för alla funktionellt boende med eget ansvarstagande, oberoende och gemenskap så länge man lever till överkomlig månadskostnad. Huset bör bebos av olika åldrar med tanke på framtida förvaltning, t ex från 45 och uppåt. Det kan byggas nytt eller åstadkommas genom ombyggnad. Det ställer krav på läge, utformning och gemensam utrustning jämsides med valbar enskild lägenhetsstandard. Husets alla utrymmen skall upplevas som delar av det egna hemmet.

I grova drag betyder det beträffande:

lägenheter: Färre rum. Ytmässigt mindre vardags-/matrum men större sovrum/entré – underlättar framkomlighet för ev. behövliga hjälpmedel. Kök/badrum och dörrar anpassade för ev. handikappbehov. Inglasad balkong, låga fönsterbröstningar, el-kontakter och apparatur i bekväm höjd. Extra förvaringsutrymmen.

tillgänglighet mm: Såväl hus som lägenheter och tomt skall anpassas så att boende kan klara både sina egna och/eller besökandes problem med nedsatt syn- och rörelseförmåga. Hemtjänst skall ha god arbetsmiljö.

gemensamma klubblokaler mm: Belägna vid huset entré och i den omfattning intressenterna väljer – samlingslokal (vardagsmöten/fest/motion) med kök, mindre rum (bibliotek/tidningshörna), möbelförråd. Därutöver övernattningsrum för besök, grovtvättstuga, bastu, hobbyverkstad. Resurser i kringliggande bebyggelse bör tas tillvara.

trygghet: Boende i vardagsgemenskap skapar trygghet. Därutöver krävs tekniska lösningar såsom porttelefon, portkod, säkerhetsdörrar med tittöga, förberedda larmfunktioner, brandlarm, timer på strömbrytare, god yttre belysning etc.

yttre miljö/garage: Taxi-ficka, inhägnad garageplats/kallförråd, alternativt parkeringsplats med bilvärmaruttag. Minipark med sol, vindskydd (ev. bullerskydd).

läge/omgivning: Närhet till dagligvaror, matställen, bussar, sjukvård, kultur, föreningsliv samt natur och bekväma promenadvägar (med varierande prioritet).

förvaltningsform: Föreningsformer som kan ge de boende inflytande över driften; bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt men även anpassad form av vanlig hyresrätt.

ekonomi: Gemensamhetslokaler möjliggör mindre egen bostad. Med insats av sparkapital, betalning för såld villa eller bostadsrätt, kan månadskostnaderna bli lägre. Drifts- och underhållskostnader kan sänkas om de boende efter förmåga tar del i fastighetsskötseln. Speciella kvalitetstillval betalas av de enskilda boende.