Föreningen

Karlskrona Seniorhusförening är en registrerad idéell förening med orgnr 802422-0512, som bildades 2005-02-04.

Föreningen verkar genom sin styrelse.
Insatser under visst år liksom aktuellt medlemsantal framgår av våra verksamhetsberättelser.

Styrelse 2018

Fredrik von Platen Ordf 0455/14939 fvplaten@compaqnet.se
Lennart Lordin V.ordf 0455-24139 lordin.lennart@gmail.com
Monika Bergman Kassör 0455-40257 monikabergman@telia.com
Carl Lignell Sekr 0455-311626 carl.lignell@telia.com
Kent Gustavsson Ledamot 0455-49329 kent.gustavsson@telia.com
Christer Larsson Ledamot 0455-49183 christer.h.larsson@telia.com
Bo Löwendahl Ledamot 0455-29260 bo.lowendahl@gmail.com
Barbro von Platen Suppleant 0455-14939 bvplaten@compaqnet.se
Elsmari Furuvall Suppleant 0455-28877 furuvall@telia.com

Nils Bertil Resebo        Revisor

Ulla Turbin                    Revisor

Vakant                             Revisorsuppleant

Kommentarer inaktiverade.