Föreningen

Karlskrona Seniorhusförening är en registrerad idéell förening med orgnr 802422-0512, som bildades 2005-02-04.

Föreningen verkar genom sin styrelse.
Insatser under visst år liksom aktuellt medlemsantal framgår av våra verksamhetsberättelser.

Styrelse 2021

Fredrik von Platen Ordf 0455/14939 fvplaten@compaqnet.se
Lennart Lordin V.ordf 0455-24139 lordin.lennart@gmail.com
Monika Bergman Kassör 0455-40257 monikabergman@telia.com
Kent Gustavsson Sekreterare

 0455-49329 kent.gustavsson@telia.com
Elsmari Furuvall Ledamot 0455-28877 furuvall@telia.com
Christer Larsson Ledamot 0455-49183 christer.h.larsson@telia.com
Bo Löwendahl Ledamot 0455-29260 bo.lowendahl@gmail.com
Per-Olof Svensson Suppleant    
Gudrun Gardarsdottir Suppleant    
       
       

Nils Bertil Resebo        Revisor

Ulla Turbin                    Revisor

Vakant                             Revisorsuppleant